İdari Kadromuz

Mesul Müdür

Uzm. Dr.Okter AMAÇ

dr_okter_amac

İdari ve Mali İşler Müdürü

dr_husamettin_ergin

Dr. Hüsamettin ERGİN

 Muhasebe Müdürü Personel Müdürü
 Sema YEN Serpil ALTAY
 

Bilgi İşlem 

Dış Yazışmalar Sorumlusu  

 

 burak-çakıroğlu

Burak ÇAKIROĞLU

     nurdan Kara
Nurdan KARA

 Sekreterler        Soförler      Temizlik Personelleri